Contact

Chúng tôi luôn trân trọng mọi ý kiến của quý khách, ý kiến từ quý khách sẽ giúp chúng tôi nâng cao về chất lượng phục vụ chính quý khách cũng góp phần vào sự thành công và phát triển thương hiệu Chè Chang Hi.

Chang Hi Quận 7 rất hoan nghênh khách hàng gửi thông tin và góp ý cho chúng tôi!

Địa chỉ: 557 Lê Văn Lương, Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh
Email: changhiq7@gmail.com
SĐT: 0989 858 948
Website: www.chechanghiquan7.com