Thạch dừa khúc bạch

35,000

Thạch nước dừa xiêm 100% nguyên chất, nhãn, hạnh nhân, nước đường lá dứa,khúc bạch (* Nguyên liệu có thể thay đổi theo mùa)

Danh mục: