Chè dừa dầm

30,000

Dừa non, thạch củ năng, thạch dừa xiêm, thạch sữa dừa, nước chan từ nước dừa tươi và đường thốt nốt

Danh mục: