Chè mochi khoai tím Singapore

30,000

Pudding khoai môn, khoai dẽo tím, sương sáo, thạch sữa dừa, bột báng, nước chan thảo mộc

Danh mục: