Chè dừa non lá nếp

30,000

Dừa non, Thạch lá nếp, thạch nước dừa xiêm, hạt đác, thạch lá nếp sợi,thạch sữa dừa, bột báng, nước cốt chan nấu từ đường thốt nốt và nước dừa.
(* Nguyên Liệu có thể thay đổi theo mùa)

Danh mục: