Chè Thái Sầu Riêng

35,000

Sầu riêng tươi, Nhãn, Mít, thạch chocolate, thạch lá nếp, thạch sữa dừa, thạch giòn, nước cốt chan từ đường thốt nốt,

Danh mục: