Chè Xoài Hong Kong

30,000

Pudding Xoài, Xoài Tươi cắt miếng, Trân Châu trắng, Thạch sữa dừa, Bột báng, Nước chan được nấu từ cốt xoài tươi

Danh mục: