Chè Thốt nốt “Ngon nhất Hà Nội”

30,000

Thốt nốt rim, hạt đác, Mít nghệ tiền giang, Thạch thốt nốt, Thạch lá nếp, Thạch sữa dừa, Nước chan nấu từ đường thốt nốt.(* Nguyên liệu có thể thay đổi theo mùa)

Danh mục: